Termeni și condiții 

 

 1. DEFINITII SI TERMENI

Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care transmite o comandă.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către M2UWEB SRL (electronic, telefonic, etc).

Utilizator – persoana fizică / persoana juridică care utilizează siteul vntk.ro care, prin transmiterea unui mesaj prin intermediul siteului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Site – domeniul www.vntk.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, cu punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare prin intermediul formularului de contact de pe site.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către M2UWEB SRL, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

VANITY KUSTOM – este un brand al M2UWEB SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Tatra Nr. 1/26, Cluj-Napoca, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/4370/2017, cod unic de înregistrare fiscala 37882665.

 

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin transmiterea unui mesaj sau a unei comenzi prin intermediului formularului de contact disponibil pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după transmiterea Mesajului sau al Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. În cazul acestor modificări, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la transmiterea mesajului sau la efectuarea Comenzii și va returna integral sau parțial suma achitată, dacă este cazul.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător pentru serviciile prestate sau de către un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

 

3.1. Orice Client/Cumpărător poate lansa o Comandă prin intermediul formularului de contact disponibil pe site. Pentru motive justificate M2UWEB SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel imaginea M2UWEB SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al M2UWEB SRL pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, prin plugin-ul de Facebook Messenger disponibil pe siteul www.vntk.ro sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări în acest sens.

3.3. M2UWEB SRL poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care M2UWEB SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor transmise de către Vânzător Cumpărătorilor sunt exprimate in lei (RON) și includ TVA.

3.5. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice include Taxa de timbru verde. În cazul În care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții M2UWEB SRL.

3.6. În cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune cade în sarcina Cumpărătorul.

3.7 Informațiile utilizate pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. După maxim 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va putea solicita scrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat pe paginile Google sau Facebook ale Vânzătorului. Solicitarea va fi transmisa către numărul de telefon sau adresa de email pusă la dispoziție de către Cumpărător. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii, în îmbunătățirea serviciilor oferite și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru prestarea Serviciilor ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a M2UWEB SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de M2UWEB SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al M2UWEB SRL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al M2UWEB SRL.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între M2UWEB SRL și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea M2UWEB SRL cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. în cazul în care M2UWEB SRL conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea M2UWEB SRL pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea M2UWEB SRL și/sau al angajatului/prepusului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. CONFIDENTIALITATE
 • M2UWEB SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
 • Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
 • Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  M2UWEB SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
 • Prin transmiterea datelor de contact prin intermediul siteului vntk.ro, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai M2UWEB SRL: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care M2UWEB SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

 

 1. FACTURARE – PLATA

 

7.1. Preturile Bunurilor și Serviciilor comunicate prin oferte specifice sau cele menționate pe siteul www.vntk.ro includ TVA, conform legislației in vigoare.

7.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în cazul fiecărei comenzi. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

7.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri si/sau Servicii vândute de M2UWEB SRL exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail sau numărul de telefon specificat de Cumpărător.

7.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice sau pe numărul de telefon pus la dispoziție de acesta.

7.5. Facturile emise de M2UWEB SRL conțin un link pentru plata on-line cu cadrul. Plata prin NETOPIA Payments este o modalitate rapidă de plată în acest sens.

7.6. Datele cardului de plată ale Clientului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile M2UWEB SRL și nici nu vor fi stocate de către de M2UWEB SRL sau de către procesatorul de plăti, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA SRL, societate constituită și care funcționează conform legislației din Romania, înregistrată în Registrul Comerțului, sub numărul de înregistrare J40/9170/2003, având sediul social situat în Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5 Office Building, etaj 4, București, sector 2, 021901.

 

7.7. Clientul/ Cumpărătorul poate introduce datele mai multor carduri de plată pe care le deține.

 1. LIVRAREA BUNURILOR

 

8.1. Vânzătorul se obligă să livreze Produsele comandate în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau in showroom-urile partenerilor, conform opțiunii Clientului, prin companiile de curierat rapid DPD CURIER, Fan Courier, Cargus sau BEE Courier.

8.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

8.3. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României.

8.4. Costurile pentru transmiterea Produselor de la Cumpărător către Vânzător sau de la Vânzător către Cumpărător cad în sarcina exclusivă a Cumpărătorului și depind de dimensiunea și greutatea Produselor.

 1. GARANȚII

 

Toate Produsele și Serviciile oferite de M2UWEB SRL beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor de materii prime utilizate, pe baza bonului fiscal sau a facturii aferente.

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare sau la ridicarea acestora de la sediul Vânzătorului, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului.

 1. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

11.2. Prin plasarea unei Comenzi, Clientul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data plasării Comenzii.

11.3. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către M2UWEB SRL, aceștia fiind opozabili Clienților / Cumpărătorilor de la data afișării pe  Site.

 1. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

12.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face de către Clienți/Cumpărători pe paginile Google și Facebook ale Vanity Kustom. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

12.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe paginile menționate la punctul anterior, Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licența neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

12.3. Fiecare Client/Cumpărător, în momentul înscrierii unui Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul de desfășurare al Comenzii;

–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Client/Cumpărător;

 

–    să se asigure că informațiile introduse sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site, fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitara;

–     sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

12.4. Pe lângă o evaluarea realista critică, în momentul înscrierii unui Review, Clientul/Cumpărătorul va adaugă și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare, vor influența Rating-ul general al Produselor /Serviciilor Vânzătorului. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

–    fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

–    fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;

–    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

–    fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri.

12.5. Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Siteului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

12.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a raporta comportamentul inadecvat al Clientului/Cumpărătorului către administratorii platformelor menționate la pct. 12.1.

12.7. Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii vor trimite un email la adresa hello@vntk.ro cu toate detaliile considerate de ei relevante. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

13.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, M2UWEB SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

13.2. Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate,

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor si al comportamentului Clientului/Cumpărătorului.

13.3. Prin completarea datelor in formularul de contact, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a M2UWEB SRL, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 13.2.

13.4. Prin citirea Documentului, Cumpărătorul a luat la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

13.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Tatra nr. 1/26, Cluj-Napoca, Romania, in atenția M2UWEB SRL, vă puteți exercita, în mod gratuit, dreptul pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

13.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Tatra nr. 1/26, Cluj-Napoca, Romania, in atenția M2UWEB SRL, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

13.6.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

13.6.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

13.6.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

13.7. De asemenea, M2UWEB SRL poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 13.2., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii furnizate de companii cu care M2UWEB SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Produselor și Serviciilor.

13.8. Informațiile cu caracter personal ale Cumpărătorului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. FORȚA MAJORĂ

14.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

14.2.  Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICȚIA

Activitatea comercială a M2UWEB SRL este guvernată de Legislația din România. Eventualele litigii apărute între M2UWEB SRL și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.